Etüt Nedir? 
   

Etüt Hakkında \ Etüt Nedir?

METAOR Etüt Eğitim Merkezi, okul çağındaki çocuklarımızın ders çalışma ortamı ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla sürdürdüğü Etüt Eğitim Merkezi olma çalışmalarını tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığından Etüt Eğitim Merkezi açma izin belgesini almıştır. Öğrencinin bilgi donanımındaki eksikliği, yeni konuları öğrenmede başarısızlığın temel nedenlerden biridir. Ödevlerin, bu eksikliği tamamlamada önemli bir yeri vardır. Amacımız, öğrencinin okul öncesi ve sonrasındaki zamanını en verimli şekilde kullanmasını sağlamak  , başarısını arttırmak için gerekli öğretim desteğini vermek, sonrasında da kendi tercihleri doğrultusunda sosyal aktivitelere yönlendirmektir.Tüm bunları yaparken, çocuk;Yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kurmayı, kendine güvenmeyi, paylaşmayı, soru sorarak çözümler üretmeyi, becerilerini geliştirmeyi, araştırmayı,arkadaşları ve çevresi ile olumlu ilişkiler kurmayı, yarışmayı, sportmenlik ve centilmenliği, çevre bilincinin gelişmesini, kendini özgürce ifade etmeyi, etkin bir biçimde çevresiyle iletişim kurmayı öğrenecektir.

 

ETÜT MERKEZİNİN AMACI
METAOR Etüt Eğitim Merkezinde Ev Ödevleri Eğlenceli Hale Gelir
METAOR Etüt Eğitim Merkezinde alanında uzman öğretmenler gözetiminde yapılan ev ödevleri, öğrencilerde çalışma alışkanlığı yaratır. Etüt faaliyetlerinin en önemli amaçlarından biri de nitelikli öğrenme ve sonuç odaklı ders çalışma alışkanlığını uzman öğretici kadromuz ile öğrencilere kazandırmaktır.
Ev Ödevleri Sıkıcı Olmaktan Eğlenceye Dönüşür
Etüt faaliyetleri öğrencinin okuma isteğinin ve yeteneğinin artmasına yardımcı olur. Okul derslerini anlayıp başarılı olan çocuk ev ödevleri kolaylaşır ve çocuk ödev tamamlanmasında başarılı olur. 
Eğitim ve Televizyon
Etüt faaliyetlerine katılan çocuklar,  kontrolsüz olarak televizyon karşısında kalarak şiddetin ve agresif davranışların kaynağı olan televizyon izleme alışkanlıklarından uzaklaşır. Hafta içi okul dışındaki vaktini, evde televizyon karşısında değil, evinin rahatlığındaki METAOR Etüt Eğitim Merkezinde etüt öğretmenlerinin rehberliğinde geçirir.
Beraber Hep Birlikte Yaparız, Yapabilirsin:
Çocukların yeni beceriler kazanmasına yardımcı olur ve onlara farklı ilgi alanları sunar. Etüt programı içinde sunulan aktiviteler ve etkinlikler özel ve özenle hazırlanmış olduğundan, aynı ortamı okulda ya da evde çocuklarımıza sunmak mümkün olmamaktadır.
Okuldaki öğretmenleri, METAOR Etüt Eğitim Merkezinde devam eden öğrencilerin ev ödevlerinde ve derslerinde daha başarılı ve yaşıtlarına göre daha dışa dönük olduklarını belirtmektedir.
Ders çalışma zamanları dışında öğrenciler, güzel yazı yazma, müzik, yabancı dil, bilgisayar, görsel sanatlar, güzel Türkçe, satranç, spor, drama gibi pek çok farklı konuda faaliyette bulunur. Birlikte çalışma alışkanlığını burada kazanır. Zamanı etkin kullanmayı da yine burada öğrenmeye başlar.
Etüt programı çerçevesinde öğrencilere güzel ve hızlı okuma yeteneği kazandırmak için özel çalışmalar yapılır.
Öğrenmek Ne Kadar Zevkli Bir İşmiş:
METAOR Etüt Eğitim Merkezinde çocukların okula devamlılığına önemli katkıda bulunur. Etüt programlarının çocuğa verdiği özgüven ve başarabilirim duygusu, okuluna severek ve isteyerek devam etmesinde büyük rol oynar.
Başarı Başarıyı Getirir:
Okul derslerinde başarısız olan çocuklar ev ödevlerinde de zorluk yaşarlar. Konu eksiği, anlama sorunları ve derslere karşı isteksizlik ders başarısını etkiler. Çocuklarımız çevrelerinde, kendileriyle diyalog kuran onları dinleyen ve saygı duyan yetişkinler isterler. Bu diyalogu sunan METAOR Etüt Eğitim Merkezi Öğretmenleri, çocuğun özgüvenini sağlamlaştırır. Bununla birlikte, ev sıcaklığındaki METAOR Etüt Eğitim Merkezinde paylaşmayı ve arkadaşlarına saygılı davranmayı öğrenen çocuk, hem kendi haklarını savunmayı, hem de başkalarının haklarını yok saymamayı en iyi şekilde öğrenir.
METAOR Etüt Eğitim Merkezine devam eden çocukların, yaşıtlarına göre daha olumlu ve daha olgun davranışlar sergilediği, sınıf öğretmenleriyle ve okul yöneticileriyle daha rahat iletişim kurabildiği gözlemlenmiş; yeniliklere, değişimlere çok daha çabuk uyum sağladıkları tespit edilmiştir.
Etütlerde neler yapılır?
Özel görevlendirilmiş öğretmenler eşliğinde internette ve kütüpanemizde bütün ödevler araştırılır. Gerekli olan bilgisayar çıktıları ellerine verilir.
Ev Ödevleri
Ders Ödevleri
Proje Ödevleri
Performans Ödevleri
Araştırma ödevleri
Konu tekrarları
Soru ve test çözme
Tesler çözerek konuları pekiştirirler.
a) Ücretsiz 6 adet sınav yapılır.
b) Haftda 5 günlük etüt programlarına katılan öğrencilerimize; etüt öğretmenlerimiz kontrolünde Konu Anlatımlı ders çalışması yaparlar.

a) Ücretsiz 6 adet sınav yapılır.
b) Haftda 5 günlük etüt programlarına katılan öğrencilerimize; etüt öğretmenlerimiz kontrolünde Konu Anlatımlı ders çalışması yaparlar.
Özel Ders Nedir?
Özel Ders Programında anlaşılamayan derslerinin konu anlatımları yapılır. Maximum 2 kişilik gruplar halinde verilir.
Matematik
Türkçe
Fen
İngilizce
Sosyal Bilgiler
Etüt Hakkında \ Etüt’ten Kimler Nasıl Faydalanır?
Etüt merkezimiz hafta içi ilköğretim müfredatına uygun olarak açık olup, hafta sonları hizmet verilmemektedir.
 TECRUBELİ VE SEVECEN KADROSU EŞLİĞİNDE,
         DİSİPLİNLİ, HUZURLU, KALİTELİ BİR EĞİTİM,
Etüt Hakkında \ Etüt Neden Gereklidir?
Bütün gayesi evinin geçimini sağlamak olan, çocuğunun en iyi şekilde öğrenim görmesini isteyen anne-baba yılsonu karne zamanı gelince hüsrana uğrayarak, çok üzüleceklerdir. Genç, lise çağına geldiğinde artık iş işten geçmiş olacak, hem ailesi hem de toplum için sorunlu bir birey haline gelecektir. Çünkü düzenli ve planlı çalışma alışkanlığı edinememiş, gerekli bilgiyi depolayamamış, en önemlisi de insanlar arası ilişkileri öğrenememiş, aile kavramını edinememiş, sevgiden yoksun ve hedefi olmayan bir genç ortaya çıkacaktır. Nitekim bugünkü gençliğin en sancılı yönü budur.
              Varsayalım ki, baba çalışıyor, anne ise ev hanımıdır. Ancak; anne,  yeterli bilgiye sahip olmadığından, çocuğuna yardımcı olamıyor, başarısına katkıda bulunamıyor ve problemlerini çözemiyor. Bu tip gençleri de aynı tür tehlikeler beklemektedir.
Etüt Merkezi’mizde; günlük çalışma alışkanlığını edinen öğrenci; Çalışmaya istekli, ne yapacağını, nasıl ve hangi konuya çalışacağını bilir. Etüt’te; öğrencinin sadece matematik problemleri değil, hayatta karşılaşacakları problemleri de nasıl çözecekleri konusunda rehberlik edilir. Hayatla nasıl mücadele edileceği öğretilir. Etüt öğretmenleri rehberliğinde; büyükleri ile nasıl konuşması, arkadaşlarına nasıl davranması gerektiği öğretilir. Etüt’te; eğitim ve öğretim birlikte yürütülmektedir. Çocuklar; ellerini yıkama, yemek yeme adabı, diş fırçalama vb. alışkanlıkları da edinirler. Akşam; işlerinden yorgun argın gelen anne-baba Etüt Merkezimizden, çocuklarını alıp evlerine döndüklerinde, sadece onları sevmeye ve onlarla sohbet etmeye bolca zaman ayıracaklardır. Çünkü çocukları ertesi günün derslerine hazırdır. Başarısızlık diye bir şey söz konusu değildir. Genç kendi ayakları üzerinde durmayı ve en önemlisi de kendisini ifade etmeyi, haklarını nasıl kullanacağını, başkalarının haklarına da saygı duyulacağını öğrenmiştir.
Türkçe’yi mükemmel konuşan öğretmenlerimiz rehberliğinde, Türkçeleri de düzgün hale getirilmektedir.
Okul – Etüt - Aile
el ele verirse
Öğrenci ve gençlik mükemmel hale gelir.

Çalışma kağıtlarındaki soruları yorumlarlar.

Etüt’e sabah gelen öğrenciler o günkü derslerine hazırlandıktan sonra, öğle yemekleri yerler, daha sonra etüt görevli öğretmenleri tarafından okul için hazırlanır, eğer talep edilmişse okul servisi tarafından okula teslim edilir. Öğleden sonra gelen öğrenciler de, teslim alındıktan sonra okul formaları çıkartılarak günlük kıyafetleri giydirilir. Öğle yemekleri yerler, O günün görülen derslerine ve ertesi günün sınavlarına hazırlanırlar. Etüt’ten, tüm ilköğretim öğrencileri faydalanabilirler.

 

  Türk gençliğini; sokaktan, sigara, içki, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan kurtaracak, eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak bir kurumdur.

  Anne ve babası çalışan çocuklar, okul sonrası veya öncesi yarım gününü; ya cahil, eğitimden anlamayan, Türkçeyi düzgün konuşamayan bir yardımcı- bakıcı ile veya sokakta oynayarak, kötü alışkanlıklar edinerek geçireceklerdir. Derslerini günü gününe ve düzenli çalışamayacak ve sonuçta da başarısız olacaktır.

Etüt merkezi; çocuğa hem eğitim veren, hem öğretimine yardımcı olan, ailesinin yerini alan, başarı çıtasını yükselten bir kurumdur.

  Sabah ailesi tarafından okula bırakılan öğrenci, okul sonrası etüde gelir. Etütte beslenme uzmanlarınca hazırlanan öğlen yemeğini yer, dengeli bir şekilde beslenir. Beslenme sonrası oyun ve dinlenme saatidir. Dinlenme saati bittiğinde her öğrenci kendi grubu ile birlikte dersliklere girer ve bir sonraki günün ödevlerini uzman öğretmenler gözetiminde yapar ve eksik bilgilerini tamamlarlar.

İkili eğitimde ise; ikinci devre öğrencileri sabah okul saatine kadar, etütte yine aynı programlara tabi tutularak eğitim eksiklikleri giderilir. Etüt Merkezi’mizde; günü gününe gurup halinde veya gerektiğinde teke tek çalıştırılan öğrencinin sınavlarda başarısız olması söz konusu olamaz.Anne-babalar; çocuklarının, okul ve okul sonrası etütte, çok yorulacaklarını düşünebilirler.

Ancak, etütler bir dershane veya bir okul değildir. Etüt Merkezi’miz; çocuğun evindeki kadar rahat edebileceği ve huzur bulacağı bir eğitim kurumudur.

Öğrenci etüde geldiğinde,  rahat edebileceği bir kıyafetini, bir eşofmanı giyer, istediği gibi rahat edebilir.  

 

 

         ÇOCUĞUM ZEKİ AMA OKULUNDA BAŞARILI OLAMIYOR, ÇOCUĞUM ÇALIŞKAN AMA OKULUNDA BAŞARILI DEĞİL, ÇOCUĞUM GÖNLÜMDEKİ EĞİTİMİ ALSIN DİYEN VELİLER, BİZİMLE GÖRÜŞMENİZİ BEKLİYORUZ.


 ***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

özel çerkezköy öğrenci etüt eğitim merkezi, çerkezköy etüt merkezi, çerkezköy matematik kursu, çerkezköy matamatik kursu, çerkezköy ingilizce kursu, çerkezköy bale kursu, çerkezköy futbol kursu, çerkezköy basketbol kursu, çerkezköy türkçe kursu, çerkezköy atatürk ilköğretim okulu, çerkezköy kreş, çerkezköy anaokulu, çerkezköy yüzme kursu, çerkezköy dersane, çerkezköy dershane, çerkezköy gülerçin, çerkezköy tepe, çerkezköy fevzipaşa, kapaklı yıldızkent, çerkezköy britishline, çerkezköy çağdaş dershanesi, çerkezköy fen bilimleri, çerkezköy kültür, çerkezköy final, çerkezköy kariyer, çerkezköy özel ders, çerkezköy yabancı dil kursu, çerkezköy cimnastik kursu, çerkezköy halk eğitim, çerkezköy hacı fahri zümbül, çerkezköy anadolu lisesi, çerkezköy pakize narin, çerkezköy belediyesi, çerkezköy e okul, e-kayıt, e-okul, e-karne, çerkzköy mado, LCW, defacto, çerkezköy Kipa, turkuaz etüt, turkuaz etüd, çerkezköy etüd, tekirdağ etüt, tekirdağ etüd, çocuklarım etüt, çocuklarım etüd, cocuklarimetut, cocuklarimetud, turkuazetut, turkuazetud, cerkezkoyetut, tekirdagetut, tekirdagetud, istanbuletut, istanbuletud, trakyaetut, trakyaetud, corluetud, corluetut, çorlu etüt merkezi, çorlu etüd merkezi, saray etüt merkezi, saray etüd, silivri etüt, silivri etüd, çorlu matematik, saray matematik, mental matematik, mental matamatik, mental aritmetik, ozgurdiyalog, tiamo, çorlu çerkezköy ingilizce kursu, saray ingilizce kursu, tekirdağ ingilizce kursu, metaor ingilizce, meteor ingilizce, meteor matematik, meteor matamatik, metaor matematik, metaor kreş, meteor kreş, penguen, e karne, e-karne, diploma, sosyal etkinlikler, çerkezköy spor, çerkezköy satranç, çorlu spor, çorlu satranç, çerkezköy güzellik merkezi, çerkezköy kuaför, çerkezköy tekstil, çerkezköy BSH, Çerkezköy hema, çerkezköy OSB, çerkezköy halk eğitim merkezi, çorlu trakya koleji, trakyakoleji, doğa koleji, çorlu doğa koleji, dogakoleji, trakya üniversitesi, namık kemal üniversitesi, çerkezköy hastanesi, çerkezköy optimed, optimet, çerkezköy ptt, çerkezköy telekom, gazdaş, trakya gaz, ingilizce yaz kursu , çağdaş butik,  speaking, reading, writing, listening, fenerbahçe, galatasaray, futbol okulu, yaz kampı, menar aritmetik, menar mental, mesleki kurs, halk eğitim,  anadolu lisesi, kolej, kreş, ana sınıfı, tepe okulu, tepe emlak, sbs, satranç turnuvası, spor akademisi, yaz okulu, yaz okulları, yaz spor okulu, yüzme, havuz, swimming, swim, summer school, summer sports school, english, mathematics, maths, courses, tekirdağ yaz okulu, çorlu yaz okulu, saray yaz okulu, çerkezköy yaz okulu, yaz kampı, yaz kampları, summer camp, etutmerkezim.com, nisantasidershanesi.com, Nişantaşı dershanesi,  bilge-cinar.com.tr, cocuketutmerkezleri.kadikoy.bel.ter, pedia.com.tr, akilbahcesi.com, gunesetut.com.tr, güneş etüt, Tülin yerlikaya etüt merkezi, Gülay avci öğrenci etüt eğitim merkezi, birodak etüt, birodak.com, ayışığı etüt, ayisigietut.com, doruketut.com, doruk etüt merkezi, bilgicemberim.com, bilginetutmerkezi.com, bilgin etüt merkezi, Gelibolu özel ay etüt merkezi, geliboluozelayetutmerkezi, megayetenek.com, americankultur.com, dokuz eylül etüt merkezi, dokuzeyluletut.com, atasanat.com, adileteyze.com, kuzeyyildizietut.net, karacanetutmerkezi.com, akilbahcesi.com, alfaetutmerkezi.com, elitetut.com.tr, kalemetutmerkezi, guleretut.com, drama dersi, drama kursu, tiyatro dersi, tiyatro kursu, müzik kursu, music courses, muzik kursu, gitar kursu, piyano kursu, piyano dersi, gitar dersi, keman dersi, keman kursu, resim kursu, resim dersi, ebru kursu, güzel sanatlar merkezi, güzel sanatlar lisesi, çizim teknikleri, çizim tekniği, nota öğretimi, tiyatro etkinliği, müzik etkinliği, konser, yaz spor okulu, yaz spor okulları, yazsporokulları, yaz etkinlikleri, Çerkezköy 1911 gençlik spor, Çerkezköy spor, gençlik merkezi, spor müdürlüğü, gülerçin koleji, fatih koleji, aka koleji, bahçeşehir koleji, zafer koleji, yesimetutmerkezi.com, dogaetutmerkezi.com, egeetutmerkezi.com, elitetut.com.tr, birincietut.com,